Resolves SWAMIDOPS-7935
authorPaul Scott <paul.scott@kau.se>
Mon, 21 Dec 2015 12:26:20 +0000 (13:26 +0100)
committerPaul Scott <paul.scott@kau.se>
Mon, 21 Dec 2015 12:26:20 +0000 (13:26 +0100)
commit49ff7bb6a246f0a4f7b83ceb34838079b09442df
tree90cd0bbe5de8bd47c94040a600ebb1526c99b5d8
parent9abcf61736112b98a5a2cfbc19a253a4774484b7
Resolves SWAMIDOPS-7935
swamid-2.0/confluence.it.su.se-shibboleth.sso.xml