SWAMID-140, Fundering entitetskategorier för SP
[swamid-metadata.git] / Makefile.validate
1 VALIDATEXML=$(patsubst swamid-2.0/%.xml,.time/%.validate,$(wildcard swamid-2.0/*.xml))
2
3 all: validate
4
5 validate: $(VALIDATEXML)
6 .time/%.validate: swamid-2.0/%.xml
7         @docker exec release-check /var/www/scripts/importXML.bash /opt/swamid-metadata/$< Prod | grep -v "Import -> Added to db" > $@